Is my clock worth it?

We leven in een tijd dat velen nog één of meer oude klokken hebben. Je mag er van genieten, “er een tijd voor zorgen” en ze koesteren. Dat is fijn én goed voor ons cultureel erfgoed. Of je klok een onderhoud waard is kun je afmeten aan de volgende zaken:

Cultuurhistorische waarde
Bijzondere en of unieke stukken waarvan we vinden dat we ze moeten behouden. Voor nu en voor ons nageslacht. Dit is van belang in museale omgeving.

Marktwaarde
Deze hangt af van de ‘mode’ en het loopt mee met de economische schommelingen. Voor veel oude klokken is dit niet zo snel een probleem.

En er zijn klokken te waarvan de marktwaarde niet toereikend zal zijn. De restauratie ervan gaat vaak toch wel door omdat de eigenaar er gewoon blij van wordt. Die valt in de volgende categorie.

Emotionele waarde
‘Het zou zo fijn zijn als je klok goed loopt.’
Je wilt hem graag in orde hebben omdat er een verhaal aan vast zit, een gevoel bij hoort. Het was een huwelijksgeschenk of van (groot)ouders geweest of je hebt hem ooit zelf ergens op een marktje gevonden…. Deze klok heeft een plek in je huis, in je leven. Je zult dan sneller voor een onderhoud kiezen zodat je klok blijft behouden en je er (weer) een lange tijd plezier van kunt hebben.